Jämför produkter

100100059
Artikelnr.
100100059
Beskrivning
Kompressorblocken levereras utan olja. MK-modeller är enstegs block, dvs med kompression i ett steg till fullt tryck. BK-modeller är tvåstegs block, dessa har mellankylare mellan kompressionsstegen och får därför högre verkningsgrad. Direktdrivna block, VKM, är enstegs och tvåcylindriga V-block med elmotor och kompressorblock integrerat.

• Artikelnummer:100100059
• Benämning:VKM/S 320 (Ojlfefri)
• Luftmängd L/min:220
• Maxtryck Bar:8
• Effekt kW:2,2
• Varvtal RPM:1420
• Cylindrar:2
• Komp.steg:1
• Vikt (Kg):20