Jämför produkter

6002501
Artikelnr.
6002501
Beskrivning
Mycket Högkvalitativ Olja för Smörjning av Tryckluftsdrivna Motorer och Verktyg

Hanteringsråd:
Undvik hud- och ögonkontakt. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation. Vid ögonkontakt skölj med vatten. Olja kan ge skadliga långtidseffekter i miljön och skall tas om hand som farligt avfall.