3-2/3-inch W x 7-inch L (93 mm x 178 mm) Dynabug© Orbital Sander, Central Vacuum

 
Artikelnr. 57814


3-2/3" W x 7" L (93 mm x 178 mm) Dynabug® Orbital Sander, Central Vacuum
.24 hp, 10,000 RPM, 3/32" (2.5 mm) Dia. Orbit


• Effekt : 179watt (0,24hp)
• Flöde (L/min) : 453
• Fritt varvtal (rpm) : 10000
• Vibrationsvärde Nuvarande vid mätmetod ISO 28927-3 : 5,24(m/sec²)
• Vibrationsvärde Gamla typen vid mätmetod ISO 8662-8 : 2,5(m/sec²)
• Ljudnivå : 81dBA

Ladda ner dokument
Dynabrade Main Catalogue D12.01 (update 2017) ENG (PDF)
Dynabrade Slipmaterial 2017 (PDF)

Enstaka PDF-sida ur Dynabrade Main Catalogue D12.01 uppdaterad 2017-07-28