Filtersats EWC 150

 
Product no. EWC 150


UTBYTESFILTER TILL ECOWATER
Oljeavskiljare kan avskilja alla mineral- och syntetoljor samt olje-emulsioner från kondensvattnet som kommer från din kompressor till nivåer långt under gränsvärdena hos svenska kommuner.

Miljökrav
Varje svensk kommun bestämmer riktvärden för utsläpp av oljeblandat vatten i spillvattennätet (avloppet), värdet kan variera men baseras på den Europeiska och Svenska standarden SS-EN858-1 resp -2. Värdet som tillämpas av Miljödomstol är normalt 10 mg olja/liter vatten för spillvatten. Restoljemängden i kondensat från vanlig tryckluftsanläggning som ej har renats kan däremot innehålla upp till 250 mg olja/liter kondensat.

Teknisk info
• Artikelnummer EWC 150
• Passar oljeavskiljare = EW150