125mm (127 mm) Dia. DynaLocke© Dual-Action Sander, Self-Generated Vacuum

 
Artikelnr. 58431


5" (127 mm) Dia. DynaLocke® Dual-Action Sander, Self-Generated Vacuum
.45 hp, 12,000 RPM, 3/16" (5 mm) Dia. Orbit/Rotary, Rear Exhaust


• Effekt : 336watt (0,45hp)
• Flöde (L/min) : 651
• Fritt varvtal (rpm) : 12000
• Vibrationsvärde Nuvarande vid mätmetod ISO 28927-3 : <2.5(m/sec²)
• Vibrationsvärde Gamla typen vid mätmetod ISO 8662-8 : 2,7(m/sec²)
• Ljudnivå : 85dBA

Ladda ner dokument
Dynabrade Main Catalogue D12.01 (update 2017) ENG (PDF)
Dynabrade Slipmaterial 2017 (PDF)

Enstaka PDF-sida ur Dynabrade Main Catalogue D12.01 uppdaterad 2017-07-28