2-3/4-inch W x 7-inch L (70 mm x 178 mm) Dynabug© II Orbital Sander, Non-Vacuum with Clips

 
Artikelnr. 58507


2-3/4" W x 7" L (70 mm x 178 mm) Dynabug® II Orbital Sander, Non-Vacuum with Clips
.15 hp, 10,000 RPM, 3/32" (2.5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust


• Effekt : 82watt (0,11hp)
• Flöde (L/min) : 340
• Fritt varvtal (rpm) : 10000
• Vibrationsvärde Nuvarande vid mätmetod ISO 28927-3 : 3,46(m/sec²)
• Vibrationsvärde Gamla typen vid mätmetod ISO 8662-8 : <25(m/sec²)
• Ljudnivå : 76dBA

Ladda ner dokument
Dynabrade Main Catalogue D12.01 (update 2017) ENG (PDF)
Dynabrade Slipmaterial 2017 (PDF)

Enstaka PDF-sida ur Dynabrade Main Catalogue D12.01 uppdaterad 2017-07-28