3-inch W x 4-1/4-inch L (76 mm x 108 mm) Dynabug© II Orbital Sander, Non-Vacuum

 
Artikelnr. 58509


3" W x 4-1/4" L (76 mm x 108 mm) Dynabug® II Orbital Sander, Non-Vacuum
.15 hp, 10,000 RPM, 3/32" (2.5 mm) Dia. Orbit, Rear Exhaust


• Effekt : 82watt (0,11hp)
• Flöde (L/min) : 340
• Fritt varvtal (rpm) : 10000
• Vibrationsvärde Nuvarande vid mätmetod ISO 28927-3 : 5,25(m/sec²)
• Vibrationsvärde Gamla typen vid mätmetod ISO 8662-8 : N/A(m/sec²)
• Ljudnivå : 78dBA

Ladda ner dokument
Dynabrade Main Catalogue D12.01 (update 2017) ENG (PDF)
Dynabrade Slipmaterial 2017 (PDF)

Enstaka PDF-sida ur Dynabrade Main Catalogue D12.01 uppdaterad 2017-07-28